Peregrynacja Obrazu

PEREGRYNACJA

OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO

Kołaczyce  od 15 maja 2022 r.

Nawiedzenie  obrazu Jezusa Miłosiernego, którego oryginał znajduje się w parafialnej świątyni, jest ważnym wydarzeniem w historii naszej parafii. Jest to możliwość publicznego wyznania wiary. To otwarcie nie tylko drzwi domu, ale i serca na działanie łaski Bożej. Mamy możliwość przyjęcia Jezusa, który przychodzi z mocą, aby odrodziła się i pogłębiła nasza wiara, aby rozpaliła się na nowo miłość małżeńska i rodzinna oraz byśmy weszli w przestrzeń działania Bożego miłosierdzia i przebaczenia. Obecność tego obrazu jest okazją do uwielbienia Chrystusa, do wypowiedzenia w domu tego, co nam leży na sercu, do przeproszenia za grzechy i wreszcie do wołania o łaski potrzebne nam i naszym bliskim. Tyle dziś trudnych spraw w rodzinach, w parafii, w Ojczyźnie i na świecie. Tak wiele jest do powiedzenia Jezusowi. Jezus przychodzi do każdej modlącej się rodziny, jak do uczniów w Wieczerniku, z darem oczekiwanego miłosierdzia, pokoju, miłości i pojednania.

OWOCE NAWIEDZENIA

Pojednanie z Bogiem, z najbliższymi, z sąsiadami, z samym sobą, to największy owoc nawiedzenia. Nawrócenie prowadzi do przyjęcia daru Bożego przebaczenia, a także do pojednania z braćmi. Miłosierdzie, które odbudowuje więź przyjaźni człowieka z Bogiem, tworzy jednocześnie nowe relacje między ludźmi, relacje braterskiej solidarności.

Wolą Zbawiciela jest nie tylko to, aby każdy człowiek doświadczył i dostąpił miłosierdzia Bożego, ale również, aby miłosierdzie czynił innym i w tym naśladował Boga. Mówi Pan Jezus: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Bądźcie i wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.”

Nie dziwi nas stanowcze żądanie, z jakim zwraca się Pan Jezus do św. Faustyny: „Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie; przez obraz ten udzielę wiele łask duszom; on ma przypominać żądania Mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków

KILKA WSKAZÓWEK

  • W segregatorze podane są teksty modlitw, jako propozycja modlitewnego spotkania z Jezusem. Można je wykorzystać w całości lub dostosować odpowiednio do możliwości i potrzeb rodziny.  Można także uwielbić Chrystusa na swój sposób.
  • Drugi segregator proszę przekazywać dzień wcześniej z wyprzedzeniem, aby następna rodzina mogła zapoznać się z programem i propozycjami modlitw.
  • Nawiedzenie obrazu może się odbyć, jeśli w domu jest przynajmniej jedna osoba, która pragnie zawierzyć Jezusowi całą rodzinę. Zadbajmy o to, aby spotkanie na modlitwie miało charakter uroczysty i zgromadziło w miarę możliwości całą rodzinę. W modlitwie należy polecać wszystkich: obecnych i nieobecnych, krewnych i sąsiadów, przyjaciół i nam nieżyczliwych, żywych i zmarłych.
  • W ogłoszone wcześniej niektóre piątki w kościele będzie odprawiana Msza Święta o łaski miłosierdzia Bożego dla rodzin, które już przyjęły obraz Pana Jezusa. Każda rodzina niech zgromadzi się wtedy na tej Eucharystii.
  • Zachęcam i proszę, aby wszyscy członkowie rodziny przed przyjęciem obrazu przystąpili wcześniej do spowiedzi i Komunii Świętej. Niech modlitwa wypływa z serca napełnionego łaską uświęcającą.
  • Przekazując sobie obraz z domu do domu, utworzymy łańcuch ludzi modlących się i wierzących w Boże miłosierdzie. Postarajmy się, aby go nie przerwać, aby nie omijać domów z błahych względów, z wyjątkiem ważnej przyczyny. Niech to będzie okazja do pojednania w rodzinie i między sąsiadami.
  • Nawiedzenie będzie miało przerwy na czas dni świątecznych. Wtedy rodzina oddająca obraz przyniesie go do kościoła. Następna rodzina po przerwie odbierze go do swego domu.

PRZEBIEG NAWIEDZENIA

Obraz Jezusa Miłosiernego przynosimy do domu od sąsiadów, którzy już przeżyli swoją dobę nawiedzenia. Po krótkiej modlitwie i ucałowaniu obrazu przez wszystkich uczestników, całą rodziną przy śpiewie pieśni, uroczyście niesiemy go do swego domu. Obraz umieszczamy w centralnym miejscu mieszkania, gdzie wszyscy będą mogli się łatwo zgromadzić. Miejsce należy odpowiednio przygotować: stół przykryć białym obrusem, postawić po bokach zapalone świece oraz kwiaty.

Następnego dnia wieczorem kolejna rodzina przychodzi, aby przenieść obraz do swego domu. Rodzina oddająca obraz może na chwilę podejść do następnego domu na krótką modlitwę, ale starajmy się raczej modlić w gronie własnej rodziny bez zapraszania zbyt wielu gości.

Przekazanie obrazu powinno nastąpić:

– o godz. 19.00 (porą letnią),

o godz. 18.00 (porą zimową).